در حال بارگذاری ...
چهارشنبه 9 فروردین 1402
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
روز درختکاری ودر آستانه فرا رسیدن بهار طبیعت باحضورکارکنان واساتید ودانشجویان مراسم این روز برگزارشد.وبصورت نمادین تعدادی اصل نهال درمحوطه دانشکده (آموزشکده فنی وحرفه ای دختران خرم آباد )کاشته شد.
تاریخ انتشار :
دوشنبه 16 اسفند 1395

روز درختکاری ودر آستانه فرا رسیدن بهار طبیعت باحضورکارکنان واساتید ودانشجویان مراسم این روز برگزارشد.وبصورت نمادین تعدادی اصل نهال درمحوطه دانشکده (آموزشکده فنی وحرفه ای دختران خرم آباد )کاشته شد.
تاریخ انتشار :
دوشنبه 16 اسفند 1395

۱ ۲ »
۲۴ از ۴۲ نتیجه
۱ از ۲ صفحه
نتایج در هر صفحه: ۱۲۲۴۳۶۴۸۶۰