در حال بارگذاری ...
پنج‌شنبه 7 بهمن 1400

سالروز قیام تاریخی 19دی 1356مردم قم

عامل نجات کشور در بزنگاههای مختلف غیرت دینی ملت ایران است رهبر انقلاب، امروز در ارتباط تصویری مردم قم: #غیرت_دینی را حفظ کنید. عامل نجات کشور در بزنگاه‌های مختلف، غیرت دینی ملت ایران بوده است. غیرت دینی است که تهدیدها را به فرصت تبدیل میکند. یک نمونه‌اش جنگ تحمیلی؛ دفاع هشت‌ساله یک تهدید بزرگ بود، غیرت دینی مردم، غیرت دینی جوانها، غیرت دینی پدران و مادران و همسران موجب شد که جوانهای ما بروند در این جبهه و در این جنگِ درواقع بین‌المللی که آمریکای آن روز، شوروی آن روز، ناتوی آن روز، ارتجاع منطقه در آن روز، همه با هم همدست شده بودند که ایران را شکست بدهند و امام را به زانو دربیاورند و نهضت را نابود بکنند، توانست پیروز بشود و همه‌ی اینها را شکست داد. این منشائش غیرت دینی بود. ۱۴۰۰/۱۰/۱۹

نظرات کاربران