در حال بارگذاری ...
پنج‌شنبه 7 بهمن 1400

سالروز درگذشت جهان پهلوان تختی گرامی باد

علی علیه السلام: «ثلاثة من المروءة: جود مع قلة و احتمال من غیر ذلة و تعفف عن المسالة » سه چیز از مروت و جوانمردی است: بذل و بخشش، در عین تنگدستی، تحمل و بردباری بدون ذلت و خواری، عفاف ورزیدن از سؤال و طلب. (میزان الحکمه، ج 9، ص 113) ............... علی علیه السلام: «ما تزین الانسان بزینة اجمل من الفتوة » انسان به هیچ زینتی، زیباتر از جوانمردی آراسته نشده است. (غرر الحکم، ج 6، ص 96) ................................ علی علیه السلام: «من علم من اخیه مروة جمیلة فلایسمعن فیه الاقاویل... و من حسنت علانیته فنحن لسریرته ارجی » کسی که از دوستش مروت و مردانگی خوب سراغ دارد نباید درباره او سخنان یاوه گوش کند... و هر که ظاهرش نیکو شود به باطن او امیدوارتریم. (دستور معالم الحکم / 29 و 30) روز جوانمرودی وفتوت سالروز درگذشت جهان پهلوان تختی گرامی باد

نظرات کاربران