در حال بارگذاری ...
پنج‌شنبه 7 بهمن 1400

دبیرخانه عفاف و حجاب دانشگاه فنی و حرفه ای دانشکده فنی وحرفه ای دختران خرم آباد

حجـاب یعنی زیبـایی هـای مـن بـرایِ خــدا زن با حجاب همچون مرواریدی در صدف است اصالت زن مسلمان عفت اوست که حجاب مهمترین رکن آن است. حجاب تضمین کننده سلامت جامعه و مصونیت آن در برابر حیله شیطانی و تهاجم فرهنگی است. دبیرخانه عفاف و حجاب دانشگاه فنی و حرفه ای دانشکده فنی وحرفه ای دختران خرم آباد ble.ir/join/NzIxZTAyYz

نظرات کاربران