در حال بارگذاری ...
پنج‌شنبه 29 مهر 1400

ازدواج دانشجویی

ثبت نام بیست و چهارمین دوره ازدواج دانشجویی شروع شد.

زوجینی که حداقل یک نفر از آنها دانشجو بوده و تاریخ رسمی عقد آن ها

در فاصله زمانی ۱ مهر ۱۳۹۸ تا ۱اردیبهشت۱۴۰۰ می باشد.

می توانند از طریق لینک زیر ثبت نام نمایند.
http://ezdevaj.nahad.ir

http://ezdevaj.org

نظرات کاربران